OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัว “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/21” คุ้มครองมั่นใจ เพื่อคนรักครอบครัว ที่ต้องการอยู่ดูแลกันไปยาวๆ

0
402


บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมที่จะมีชีวิตยืนยาว อย่างมีคุณค่า สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนที่รักในครอบครัวจนถึงบั้นปลายชีวิต ล่าสุดจึงได้เปิดตัว “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/21” แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่รักได้อย่างยาวนาน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) หรือหากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนอายุครบ 99 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ที่สำคัญยังสามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วยให้มั่นใจยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/21” รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 11 – 70 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่ว่าจะเป็นรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าส่งมอบพลังความรัก 3 ด้านให้คนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE MINDSET หนึ่งในนั้นคือ “LOVE YOUR HELTH” ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพ เพิ่มภูมิต้านทานพร้อมรับมือโรคภัยต่างๆ โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิตช่วยปิดความเสี่ยง และบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจแบบประกันตลอดชีพ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

สนใจ แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ จาก OCEAN LIFE ไทยสมทุร
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2207 8844

ข้อควรทราบ:

* ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

* การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

* เบี้ยประกันภัยชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิตไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และ

ยินยอมให้บริษัทนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตให้กรมสรรพากร