OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักดูแลชุมชมข้างเคียง จัดถุงยังชีพมอบให้ชุมชนคลองไผ่สิงห์โต 135 ครัวเรือน

0
1598

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการจัดทำถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัยมอบให้ประชาชนชุมชนคลองไผ่สิงห์โต จำนวน 135 ครัวเรือน โดยมีคุณสมโภช โภคะ ประธานชุมชนได้นำประชาชนเดินทางมารับมอบด้วยตัวเอง ณ สำนักงานใหญ่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1