OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังรักษ์โลก ส่งมอบขวดพลาสติกใส 57,200 ขวด สู่กระบวนการอัพไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยคุณหมอ ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

0
918

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบขวด PET หรือขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จำนวน 57,200 ขวด สนับสนุนโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” เพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE แบบใช้ซ้ำ (Reusable) จำนวน 3,117 ชุด ส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อสู้วิกฤต COVID – 19 โดยมีคุณวรรณชื่น ทองเย็น Marketing Vice President Z-Safe ผู้ดูแลด้านการตลาดให้โครงการ และคุณกฤติกา ชัยวิไล กรรมการผู้จัดการ EARTHOLOGY STUDIO เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้เชิญชวนพนักงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นำขวดพลาสติกมาร่วมบริจาคที่จุดรับขวด (Drop Point) หน้าสำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก และสำนักงานสาขาอโศก โดยเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤต COVID – 19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อจากการใช้ชุด PPE แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากในอนาคต

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมส่งความรักเป็นพลังให้คนไทยเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นนอนต่าง ๆ ของชีวิต พร้อมสู้กับทุกวิกฤต รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยมีในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีโลกที่สวยงามน่าอยู่ตลอดไป ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888