OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังฝ่ายขายทั่วประเทศ KICK OFF 2023 เดินหน้ากลยุทธ์ “SMART Life Consultant” สร้างที่ปรึกษาประกันชีวิต “สมาร์ททุกมิติ”

0
326

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทนทั่วประเทศ ผนึกพลังจัดประชุม OCEAN LIFE KICK OFF 2023 ชูกลยุทธ์ “SMART Life Consultant” ยกระดับตัวแทนประกันชีวิตสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิต ด้วยการเดินหน้าพัฒนาทีมขายให้มีความสามารถครอบคลุมครบในทุกมิติทั้ง “Look SMART” มีบุคลิกภาพดี “Sale SMART” มีความรอบรู้ด้านการขาย “Tool SMART” เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือช่วยขายยุคดิจิทัล (OCEAN SMART) พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนเท่าทันเทคโนโลยีด้านการขายและบริการ SMART Tech และมุ่งสนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย SMART Health สุดท้ายคือ Income SMART ผลักดันให้มีการขยายเครือข่ายด้วยการสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในต่อไป

ภายในงาน OCEAN LIFE KICK OFF 2023 ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานเข้าเป้าหมายในปี 2565 และมอบเป้าหมายที่ท้าทายให้กับภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงถึงกลยุทธ์ในปี 2566 ที่จะช่วยในการสนับสนุนการขายให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพสามารถทำงานพิชิตเป้าหมาย และมีความพร้อมในการดูแลลูกค้า รับมือกับสถานการณ์โลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างพลังมุ่งสู่ชัยชนะในปี 2566 ต่อไป ณ ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ร่วมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888