Medlab Asia & Asia Health ลงนามความร่วมมือกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์

0
376

• ความร่วมมือระหว่าง Medlab Asia & Asia Health และสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดงานควบคู่ตลอดทั้ง 3 วันการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

• Medlab Asia & Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ ครอบคลุมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จัดขึ้นพร้อมกับงานประชุมประจำปีสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ บริษัท อินฟอร์มา มาเก็ตส์ และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กชิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน Medlab Asia & Asia health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการสร้างความรู้ใหม่ด้านงานวิชาการทางแพทย์และด้านงานปราศจากเชื้อในระดับอาเซียน

งาน Medlab Asia & Asia Health จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ควบคู่กับงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทั้งความก้าวหน้าในเครื่องมือแพทย์ ความท้าทายในการประมวลผลใหม่ การฆ่าเชื้อด้วยกล้องเอนโดสโคป การติดตามกระบวนการฆ่าเชื้อแบบวงจร แนวทางการฆ่าเชื้อ การฝึกอบรมบุคลากร และการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน

พว. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) กล่าวถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ว่า “สมาคมฯ มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ในงาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การใช้เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อและการขนส่งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การเป็นพันธมิตรกับ Medlab Asia & Asia Health จะมอบโอกาสที่ดีในการหารือทางการค้าและสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการขั้นสูงที่ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต”

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการโดยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จะเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมการแพทย์และการพยาบาลในระดับภูมิภาคเอเซีย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับความก้าวหน้าล่าสุดในการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปราศจากการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรง และเสียชีวิต

นายทอม โคลแมน ผู้อำนวยการจัดงาน บริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ CSSA จะมีคุณค่ามากเมื่อเราใช้ประโยชน์จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานด้านปราศจากเชื้อ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อภาคการดูแลสุขภาพอย่างไรในอนาคต และวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ), Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) สามารถยกระดับและขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่อไปได้”

ทั้งนี้ คาดว่า งาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 7,000 ราย จากกว่า 50 ประเทศ รวมถึงมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 500 รายมานำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดที่ทำให้โลกของการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเครื่องมือแพทย์และความก้าวของเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง 6 ประเภทหลัก ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป การถ่ายภาพและการวินิจฉัย วัสดุทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งและสินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพและบริการทั่วไป การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ

นอกจากพื้นที่จัดแสดงเครื่องมือแพทย์แล้ว ภายในงานยังมีการประชุมทางการแพทย์อีก 8 หัวข้อ ในส่วนของ Asia Health ได้แก่ การประชุมด้านรังสีวิทยา การประชุมด้านการทำให้ปราศจากเชื้อ สัมมนาเพื่อภาคธุรกิจที่จะพูดถึงการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกสำหรับการประชุมดิจิทัลเฮลท์ การประชุมด้านการพยาบาล การสัมมนาอนาคตทางการแพทย์ ประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประชุมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและการควบคุมการติดเชื้อ โดยหัวข้อสัมมนาในส่วนของ Medlab Asia จำนวน 6 การประชุม ได้แก่ การจัดการห้องปฏิบัติการ เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก การวินิจฉัยระดับโมเลกุล และโลหิตวิทยา และหัวข้อใหม่สำหรับปีนี้ คือ วิทยาภูมิคุ้มกัน

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากความร่วมมือกับ CSSA แล้ว งาน Medlab Asia & Asia Health ในปีนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการร่วมทางการแพทย์ระหว่างประเทศ”

ทั้งนี้ งาน Medlab Asia & Asia Health เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากทั่วเอเชีย ในการพบปะและดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น Randox Laboratories Ltd, Sansure Biotech, Autobio, GC Labs, Quotient และ Snibe ซึ่งตอบรับการร่วมงานนี้แล้ว