MEA ร่วม สนย. ลงพื้นที่เน้นย้ำความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

0
91

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2567) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายธวัชชัย สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจสอบควบคุม และติดตามกระบวนงานในการก่อสร้างการไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และประเมินด้านความปลอดภัยของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนลาดพร้าว

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย MEA จึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบควบคุม และติดตามกระบวนงานในการก่อสร้างการไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนการตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการสุ่มตรวจด้านความปลอดภัยของผิวถนนที่มีการก่อสร้าง ไปจนถึงการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในด้านวิศวกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีบทบาทในการพัฒนาแนวทาง และกำหนดนโยบายเสริมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของ MEA ได้มากยิ่งขึ้น

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบมาตรการควบคุมความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ยังมีการตรวจสอบความขรุขระของผิวจราจร และพื้นที่ทางเท้าที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการตรวจความพร้อมในด้านการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของโครงการและประชาชนในพื้นที่

สำหรับประชาชนที่พบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่

  • Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center
  • MEA Call Center Online 1130

สายไฟฟ้าใต้ดิน #ถนนลาดพร้าว

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง #กทม

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร