MEA ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น ลงนามติดตั้ง Solar Rooftop คาดประหยัดค่าไฟปีละกว่า 5 แสนบาท

0
157

วันนี้ (1 เมษายน 2567) นายรณชัย เรืองยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายรังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามในสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ในรูปแบบระบบ Solar Rooftop ระหว่าง MEA กับ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น ณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน โดย MEA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น ในการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 557.7 kWp คาดว่าจะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 538,788 บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 325 tonCo2/ปี ช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจ Carbon Neutrality เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ

สำหรับ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA X: @mea_news และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู MEA Call Center Online สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

SolarRooftop

MEA #การไฟฟ้านครหลวง

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร