Lovely Eye & Skin Clinic เสริมความเชื่อมั่นช่วง COVID-19 สร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ ยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

0
106

Lovely Eye & Skin Clinic ดูแลทุกปัญหารอบดวงตาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว ยกระดับความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการบุกเบิกสร้างห้อง​       สเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ นับเป็นก้าวสำคัญในวงการคลินิกศัลยกรรมความงาม ภายใต้ชื่อ“Lovely Surgical Instrument Sterile Unit” มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016)  ด้วยวิสัยทัศน์ของ พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์  (หมอรวงข้าว) ที่เล็งเห็นถึงมาตรการที่ช่วยเสริมคุณภาพและสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ มาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ทุกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดและหัตถการในคลินิก ปราศจากเชื้อด้วยการทำความสะอาดหลากหลายขั้นตอน

เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ คือหัวใจหลักของ Lovely Eye & Skin Clinic ที่มุ่งพัฒนา ความเชื่อมั่น สร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ ตลอดจนการยึดแนวปฏิบัติขั้นตอนป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด