KTBGS ครบรอบ 23 ปี

0
795

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) นำโดยคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานได้จัดพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลทั้งพิธีทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 อย่างมั่นคง พร้อมเป็นบทพิสูจน์ของการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการที่สนับสนุนธุรกิจของธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ทำพิธี ณ สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 106