KBTG ร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ทำวิจัยบริการทางการเงินยุคใหม่  พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ

0
987

KBTG เข้าร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จะส่งนักวิจัยไปที่ห้องปฏิบัติการงานวิจัยของ MIT เพื่อทำงานร่วมกันในด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าสำหรับบริการทางการเงินยุคใหม่ พร้อมแก้ไขปัญหาสำคัญระดับประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

    คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) หนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีล้ำยุคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน และยังทำให้นักวิจัยของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมทำงานวิจัยที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ ในระดับประเทศ ทั้งในด้านการเงิน ความเสมอภาค ความยั่งยืน และด้านการศึกษา โดย KBTG เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จะส่งนักวิจัยไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT 

    คุณเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า KBTG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ MIT Media Lab ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ KBTG ในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชนสูงสุด โดยความร่วมมือนี้ได้ริเริ่มจากการพูดคุยกับ คุณพัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาปริญญาเอกของไทยคนแรกในสาขา Fluid Interfaces ที่ MIT Media Lab และเจ้าของงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI รวมไปถึงการศึกษาส่วนบุคคล

    คุณมิเรย์ รียู ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ MIT Media Lab เปิดเผยว่า MIT Media Lab ยินดีที่ความร่วมมือนี้เกิดขึ้น ซึ่งทั้ง KBTG และ MIT Media Lab ต่างก็เชื่อมั่นในการวิจัยแบบพหุวิทยาการและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี สังคม และความท้าทายต่าง ๆ ของโลกในหลายระดับ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เปิดกว้างที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อสังคม โดยความร่วมมือนี้จะช่วยขยายขอบเขตการวิจัยของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งทำให้ MIT Media Lab สามารถเข้าไปสำรวจและแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ที่ KBTG เราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราคือขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธนาคารกสิกรไทย และเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมบริการบนโลกดิจิทัลระดับสากล KBTG สร้างสรรค์บริการธนาคารออนไลน์ครบวงจร พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันที่แข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์ข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินและความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ของทีมงานคนรุ่นใหม่ KBTG พร้อมตั้งเป้าหมายทะยานสู่การเป็น The Best Tech Organization แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2568

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab)

ห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) เป็นสถาบันวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือของธุรกิจและองค์การต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อมุ่ง “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” โดยใช้รูปแบบของกลุ่ม (Consortium) ที่สนับสนุนการหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัดทำโครงการวิจัยกับสถาบัน นักวิจัย นักศึกษาและผู้ร่วมงานภายนอกอื่น ๆ 

KBTG becomes a member of the MIT Media Lab to support research efforts for next-generation financial services, while contributing to Thailand’s development at the regional scale

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) announced that it has become a Consortium Research Lab Member at the MIT Media Lab to conduct frontier tech research for next-generation financial services. KBTG will also be the first Thai company to send its researcher to the MIT Media Lab. Through this collaborative effort, KBTG will be a part of strengthening Thailand’s development at the regional scale.

Mr. Ruangroj Poolpol, KBTG Group Chairman, said, “KBTG has become a member of the MIT Media Lab, one of the world’s leading research and academic organizations under the Massachusetts Institute of Technology (MIT), among the world’s top universities. This membership will allow KBTG and the MIT Media Lab to collaborate on frontier tech research of common interest, and to share technical knowledge. It will also allow researchers from both parties to work side-by-side conducting research in state-of-the-art technology to resolve critical, national-scale problems in the areas of finance, equality, sustainability, and education. KBTG is the first Thai company to send our researchers to work with the MIT Media Lab.

“We are pleased to collaborate with the MIT Media Lab,” Mr. Ruangroj added. “This collaborative effort is consistent with KBTG’s commitment to increasing its technical capabilities and innovation ability and conducting research to further accelerate innovation for the maximum benefit. The collaboration was sparked by a conversation with Mr. Pat Pataranutaporn, the first Thai Ph.D. student in the Fluid Interfaces group at the MIT Media Lab, who has conducted research in human-AI interaction and personalized education.

Ms. Mirei Rioux, MIT Media Lab Director of External Relations, said, “The MIT Media Lab welcomes this research collaboration. KBTG and the MIT Media Lab share a belief in multidisciplinary research and a focus on solving technological, social, and global challenges at several levels in an open-learning environment to create real-world impacts for society. This collaboration will allow both sides to expand their scope of research while also allowing the Media Lab to explore and address challenging social issues in Thailand and Southeast Asia.”

About KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) 

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) is KASIKORNBANKs technology arm. At KBTG, we never cease to develop and innovate financial technologies on top of our “Customer First” mindset. We are the driving force behind KBank’s success as well as their navigator exploring the digital world beyond Thailand. Our wide-ranging online banking services are equipped with concrete infrastructure and strong barriers capable of guarding customers’ valuable assets and data. Utilizing our expertise in FinTech business, combined with the new generation’s outside-the-box thinking, KBTG aims to transform into the best tech organization of Southeast Asia by 2025.

About the MIT Media Lab

The MIT Media Lab is an academic research institute where US domestic and international corporations and organizations collaborate to conduct interdisciplinary research for “creating a better future.” The MIT Media Lab applies a consortium model to promote active discussion, information, and research projects with faculty, researchers, students, and external collaborators.