KBTG ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab

0
349

KBTG ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab พร้อมเปิดตัว KBTG Fellow เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทในการเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาค

    นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา KBTG ได้ตัดสินใจเข้าร่วม MIT Media Lab Research Consortium เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยด้านบริการทางการเงินยุคอนาคต (Next Generation Financial Services) ขณะเดียวกัน KBTG ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวจุดประกายมาจากการสนทนาระหว่างนายเรืองโรจน์ และนายพัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยคนแรกในสาขา Fluid Interfaces ที่ MIT Media Lab ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ และการศึกษาส่วนบุคคล โดย KBTG ในฐานะสมาชิกของ Research Lab Consortium จะส่งนักวิจัย 1 คนไปทำงานร่วมกับนักวิจัยของ MIT Media Lab ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์, UX/UI และเทคโนโลยีบล็อกเชน คาดว่าความร่วมมือด้านการวิจัยนี้จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

    เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันในการวิจัยกับ MIT Media Lab ทาง KBTG ได้ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยแบบ Fellowship แก่นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ MIT Media Lab ซึ่งจะถูกเรียกว่า “KBTG Fellow” โดยผลงานวิจัยและการนำเสนอของ KBTG Fellow จะเป็นตัวแทนที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ KBTG ในการสนับสนุนการวิจัยระดับโลกเพื่อสังคมมนุษย์ที่ดีขึ้น พร้อมมอบทุนวิจัย KBTG Fellowship ทุนแรก ให้กับ นายพัทน์ ภัทรนุธาพร ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือระหว่าง KBTG และ MIT Media Lab อีกทั้งยังมีผลงานการวิจัยที่โดดเด่น จรรยาบรรณในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ KBTG สู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาค KBTG รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีได้เติบโตในเวทีโลก

    นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการแต่งตั้ง KBTG Fellow จะดำเนินการโดย MIT Media Lab และตามความยินยอมของ KBTG โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาและมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fellow จะต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ MIT, ทุนหลังปริญญาเอก, รองดุษฎีบัณฑิต, นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยหรือตำแหน่งเทียบเท่า โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย และพันธกิจของ KBTG ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอประโยชน์ในวงกว้างสำหรับประเทศไทยและสังคมไทย KBTG Fellowship ยังเป็นทุนสนับสนุนแรกสำหรับ MIT Media Lab จากบริษัทเทคโนโลยีของไทย โดยทุนนี้มีระยะเวลา 2 ปี ในช่วงแรก และอาจได้รับการต่ออายุตามข้อตกลงระหว่าง KBTG และ MIT Media Lab ต่อไป

เกี่ยวกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ที่KBTGเราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราคือขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธนาคารกสิกรไทย และเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมบริการบนโลกดิจิทัลระดับสากลKBTGสร้างสรรค์บริการธนาคารออนไลน์ครบวงจร พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันที่แข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์ข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินและความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ของทีมงานคนรุ่นใหม่KBTGพร้อมตั้งเป้าหมายทะยานสู่การเป็นThe Best Tech Organizationแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2568 

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) 

ห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) เป็นสถาบันวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือของธุรกิจและองค์การต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อมุ่ง “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” โดยใช้รูปแบบของกลุ่ม (Consortium) ที่สนับสนุนการหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัดทำโครงการวิจัยกับสถาบัน นักวิจัย นักศึกษาและผู้ร่วมงานภายนอกอื่น ๆ  

KBTG awards research scholarships for the MIT Media Lab while unveiling the first KBTG Fellow

    KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) announces its first KBTG Fellowship support for MIT Media Lab and unveils its first KBTG Fellow to support the use of frontier technology for better human life – in alignment with the company’s mission of becoming a top tech organization of the region. 

    Mr. Ruangroj Poonpol, KBTG Group Chairman, said that in March 2022, KBTG decided to join MIT Media Lab Research Consortium to support research efforts for next-generation financial services, while contributing to Thailand’s development at the regional scale. The collaboration was sparked by a conversation between Mr. Ruangroj and Mr. Pat Pataranutaporn, the first Thai Ph.D. student in the Fluid Interfaces group at the MIT Media Lab, who has conducted research in human-AI interaction and personalized education. As a consortium research lab member, KBTG will also be the first Thai organization to send its research engineers to work side by side with MIT Media Lab researcher. Potential research topics include AI, UX/UI, and Blockchain technology. The research collaboration is expected to start in September 2022.

    To further emphasize on KBTG’s commitment to research collaboration with MIT Media Lab, KBTG announces its decision to provide Fellowship support to one MIT Media Lab graduate research student, who will be referred to as “KBTG Fellow”. Through their research contributions and presentations, the KBTG Fellow will further KBTG’s commitment to supporting world-class research for a better human society. KBTG is also proud to announce that its first KBTG Fellowship is given to Mr. Pat Pataranutaporn. Not only is Mr. Pat the one who initiates the collaboration between KBTG and MIT Media Lab, his research achievement, work ethics, divergent creativity, and passion to use tech to improve human life are a match to KBTG’s mission statement and its aspiration to be a top tech organization in the region. KBTG is delighted to offer its support to Thai tech talents on the global stage.

    Mr. Ruangroj added that the KBTG Fellow appointment process was conducted by MIT Media Lab and per KBTG’s consent. MIT graduate students, postdoctoral fellows, postdoctoral associates, research scientists, or similar equivalent positions may be appointed as a Fellow. Those selected will produce technological research works which are in alignment with KBank’s business operations and KBTG’s mission on technology adoption to offer broader benefits for Thailand and Thai society. The KBTG Fellowship is also the first fellowship support for the MIT Media Lab from a Thai technology organization. The fellowship has an initial 2-year period and is subject to be renewed based on an agreement between KBTG and MIT Media Lab.

 
About KASIKORN Business-Technology Group(KBTG) 

KASIKORN Business-Technology Group(KBTG) is KASIKORNBANK’s technology arm. At KBTG, we never cease to develop and innovate financial technologies on top of our“Customer First”mindset.We are the driving force behind KBank’s success as well as their navigator exploring the digital world beyond Thailand.Our wide-ranging online banking services are equipped with concrete infrastructure and strong barriers capable of guarding customers’valuable assets and data.Utilizing our expertise in FinTech business, combined with the new generation’s outside-the-box thinking, KBTG aims to transform into the best tech organization of Southeast Asia by 2025. 

 
About the MIT Media Lab 

The MIT Media Lab is an academic research institute where US domestic and international corporations and organizations collaborate to conduct interdisciplinary research for “creating a better future.” The MIT Media Lab applies a consortium model to promote active discussion, information, and research projects with faculty, researchers, students, and external collaborators.