KBTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จาก HR Asia 3 ปีซ้อน

0
951

นายเด่นชัย เพชรชมรัตน์ Head of People บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นผู้แทนรับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 (Best Companies To Work For In Asia 2022) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2563-2565) โดยเป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่าง ๆ อย่างโดดเด่นจากนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นผลจากการโหวตของพนักงานภายในองค์กร โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงเอาใจใส่ด้านสวัสดิการที่เหมาะสม และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศในการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดูแลเรื่อง “คน” เป็นสำคัญ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร One KBTG ซึ่งประกอบไปด้วยค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เหนือขอบเขตอยู่เสมอ (One Step Ahead) ตั้งเป้าหมายเล็กๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ (One Goal) ร่วมมือร่วมใจ คำนึงถึงทีมก่อนตนเอง (One Team) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดและดีกว่าเดิม (Number One)

ทั้งนี้ KBTG เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่ดีเกิดจากคนที่มีความสามารถ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานที่และบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการเติบโต สร้างความสุข สำหรับให้พนักงานได้ทดลอง เรียนรู้ และค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง จากนั้นใช้พลังดังกล่าวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อก่อประโยชน์แก่ลูกค้าและสังคม การได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน จึงถือเป็นเครื่องยืนยันว่าได้เดินมาถูกทาง และจะพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง ไปพร้อมกับการขยายองค์กรไปในระดับภูมิภาค ปัจจุบัน KBTG ได้มีการเปิดออฟฟิศในอีก 2 ประเทศ คือ K-Tech ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน และ KBTG Vietnam ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โดยมีการนำวัฒนธรรมดังกล่าวไปใช้กับออฟฟิศทั้งสองแห่ง เพื่อตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Best Tech Organization in Southeast Asia) และสถานที่ทำงานที่มีความสุขที่สุดในโลก (The Happiest Workplace on Earth)

KBTG wins ‘Best Companies to Work For in Asia 2022’ from HR Asia for the third consecutive year
Mr. Denchai Petchamarat, Head of People, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG), represented KBTG in receiving ‘Best Companies to Work For in Asia 2022’ for the third consecutive year (2020-2022) from HR Asia, Asia’s most authoritative publication for HR professionals. This accolade is awarded to leading organizations worldwide with outstanding performance in management and development of human resources in various fields. The criteria are based on votes from employees of relevant organizations with regard to good human resource management that promotes employee engagement, appropriate welfare, teamwork and relationships within the organization. This mark of recognition reflects KBTG’s successful determination and dedication in taking care of its people under the ‘One KBTG’ organizational culture, which comprises four values, namely always staying ‘One Step Ahead’, setting small goals to achieve ‘One Goal’, collaborating with ‘One Team’ in mind, and striving to be ‘Number One’.
With the belief that great technologies could not exist without great people, KBTG always strives to improve its workplace environment in order to nurture growth and happiness of employees, forming a place where they can experiment, learn new things and discover their true potential. Such power can then be transformed into financial innovations for the benefit of customers and society. Winning the ‘Best Companies to Work For in Asia’ award for three consecutive years is a confirmation that KBTG is heading towards the right direction and will advance continually, along with its business expansion to the regional level. Presently, KBTG has established offices in two other countries, namely K-Tech in Shenzhen, China, and KBTG Vietnam in Ho Chi Minh City, Vietnam. The ‘One KBTG’ organizational culture has also been adopted to the two offices, with the ultimate aim of being ‘The Best Tech Organization in Southeast Asia’ and ‘The Happiest Workplace on Earth’.