KBTG กวาด 6 รางวัลด้านเทคโนโลยีและบุคลากรจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของอาเซียนภายในปี 68

0
504

KBTG คว้า 6 รางวัลในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับอาเซียนภายในปี 2568 ด้วยการยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร การดูแลบุคลากร ผู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ทุกความสำเร็จของ KBTG เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นบริษัทระดับโลก (World Class Company) ในอนาคต

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ขับเคลื่อนทางด้านไอทีของธนาคารกสิกรไทย มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Best Tech Organization in Southeast Asia) ภายในปี 2568 จึงมีการพัฒนากลยุทธ์และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับโจทย์ธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ในการดำรงความเป็นผู้นำการเงินโลกดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจในการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งการคิดค้นหรือวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าและพันธมิตร การยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลบุคลากร ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา KBTG สามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาคจากเวทีองค์กรชั้นนำระดับสากล รวม 6 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัล Good Design Award 2023 รางวัลด้านการออกแบบจากผลงาน K PLUS Vietnam แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย ที่พัฒนาต่อยอดจากแอป K PLUS ในไทย ออกแบบ UX/UI โดยทีม Beacon Interface เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมและมุมมองต่อ Mobile Banking ตอบโจทย์ความต้องการของชาวเวียดนามได้อย่างตรงจุด โดยในปัจจุบัน K PLUS Vietnam มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 700,000 คน รางวัลนี้จัดโดย Japan Institute of Design Promotion เพื่อมอบให้กับผลงานดีไซน์ยอดเยี่ยมจาก 45 ประเทศทั่วโลก
 2. รางวัล VMware Customer Achievement Awards 2023 ในสาขา Cloud Infrastructure Innovator จากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบ End-to-End เพื่อลดช่องว่างระหว่าง Dev (Development) และ Ops (Operations) ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งมอบบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคบริการทางการเงินของไทย จัดโดย VMware ผู้ให้บริการโซลูชัน Cloud Computing และ Virtualization เพื่อมอบให้กับบริษัทในภูมิภาค APJ (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น) ที่โดดเด่นด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 3. รางวัล AIBP Enterprise Innovation Awards 2023 สำหรับโปรแกรม KBTG Transformation ที่ช่วยเพิ่ม Productivity และ Quality ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้ KBTG สามารถส่งมอบโปรเจคไอทีได้ปริมาณมากขึ้น รวมถึงลดจำนวน Incident ลงถึง 60% ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ได้อย่างไม่มีสะดุด จัดโดย ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) หน่วยงานธุรกิจของ Industry Platform บริษัทด้าน Growth Consulting ในประเทศสิงคโปร์ โดยมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน Digital Transformation และ Innovation ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย
 4. รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 – Thailand Region รางวัลการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากงาน HR ASIA – Best Companies to Work for in Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย จัดโดยนิตยสาร HR Asia โดยมี Business Media International (BMI) เป็นผู้สำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน Total Engagement Assessment Model มากกว่า 2 ล้านคนทั่วเอเชีย
 5. Asian Technology Excellence Awards 2023 ในสาขา AI – Financial Technology จากผลงาน Car AI โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจจับสภาพความเสียหายของรถจากภาพถ่าย ให้ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพและส่งเข้าระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยลดต้นทุน เวลา และ Human Bias ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจประกันภัยรถยนต์ บริการซ่อม ซื้อขาย และสินเชื่อรถยนต์ รางวัลนี้จัดโดย Asian Business Review นิตยสารธุรกิจชั้นนำในระดับภูมิภาค มอบให้กับบริษัทที่ผลิตโปรเจคและนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากทั่วเอเชีย
 6. รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 Vietnam มอบให้กับ KBTG Vietnam ในสาขา Fast Enterprise Category สำหรับธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมในด้านรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ฐานผู้ใช้ ผลกำไร รวมถึงการเติบโต การจดจำแบรนด์ในตลาด และพร้อมรองรับกลยุทธ์การขยายตัวในระดับภูมิภาค จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ KBTG ได้รับ สะท้อนความมุ่งมั่นและตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในไทยและอาเซียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ซึ่ง KBTG จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมมุ่งสู่เส้นทางการเป็นบริษัทระดับโลกต่อไป โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือต้องการเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนา Product ใหม่ๆ กับทาง KBTG สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kbtg.tech

KBTG wins six regional awards as it sets its sights on becoming the Best Tech Organization in Southeast Asia in 2025

KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) has garnered six accolades in the fields of technology and personnel from the Asian regional stage while aiming to be the Best Tech Organization in Southeast Asia in 2025. To achieve this goal, the company has focused on elevating its innovations and internal operations while taking care of its personnel, who are the key to KBTG’s success as it advances to the status of a world-class company.

Mr. Ruangroj Poonpol, Group Chairman – KBTG, said, “As a leading tech company and IT enabler of KASIKORNBANK (KBank), KBTG has set its sights on becoming the Best Tech Organization in Southeast Asia by 2025. To fulfill this mission, the company has improved its strategies while bolstering the organization’s capabilities in response to KBank’s business needs. To maintain the bank’s status as the leader in the digital banking realm, we have leveraged our technological capabilities, which are instrumental in the development of services to ensure the responsiveness of consumers and businesses amid the ever-evolving environment. Focus is also on our research and development for innovations that cater for both our customers and partners and the improvement of internal processes and operations. Of paramount importance are our personnel, who are the key to KBTG’s success. On account of such efforts, KBTG has won six regional awards from leading international organizations in the span of two months.

 1. Good Design Award 2023 was awarded to K PLUS Vietnam – a KBank mobile banking application scaled up from K PLUS in Thailand. Designed by the Beacon Interface team, its UX/UI matches the Vietnamese people’s behavior and perspectives towards mobile banking apps, thus perfectly meeting their needs. Presently, there are more than 700,000 K PLUS Vietnam users. Organized by The Japan Institute of Design Promotion, the award event aimed to recognize outstanding design works of entries from 45 countries worldwide.
 2. VMware Customer Achievement Awards 2023 in the Cloud Infrastructure Innovator category, from upgrading end-to-end infrastructure to bridge the gap between Dev (Development) and Ops (Operations), allowing employees to perform their tasks more efficiently and deliver services faster, and leading to the creation of technological innovations in the Thai financial service sector. This award was presented by VMware, a provider of cloud computing and virtualization solutions, to companies in the Asia-Pacific and Japan (APJ) region that have outstanding technological advancements and are driven by organizational transformations.
 3. AIBP Enterprise Innovation Awards 2023 for the KBTG Transformation program, which has significantly helped bolster productivity and quality of software development, enabling KBTG to deliver more IT projects and reduce the number of incidents by 60 percent, which means that users can access various products and services of KBank and KBTG more seamlessly. The award was presented by ASEAN Innovation Business Platform (AIBP), a business unit of Industry Platform, a growth consulting company in Singapore, to organizations with outstanding performance in digital transformation and innovation in five ASEAN countries, including Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam and Thailand.
 4. Best Companies to Work for in Asia 2023 – Thailand Region award for outstanding corporate management, with the aim of fostering employee engagement, as well as creating a suitable work environment and teamwork culture. The award was given to KBTG for the fourth consecutive year at the HR ASIA – Best Companies to Work for in Asia 2023 event, organized by HR Asia, the most authoritative publication for HR professionals, based on an employee engagement survey conducted by Business Media International (BMI) through a total engagement assessment model of more than 2 million samples across Asia.
 5. Asian Technology Excellence Awards 2023 in the category of AI – Financial Technology. The award was for KBTG’s project of Car AI research and technology to detect vehicle damage from images. Users can take and submit photos to the analysis system themselves anytime and anywhere, reducing costs, time, and human bias. Car AI can also be applied to various businesses, including auto insurance, repair services, car sales, and auto loans. The award, organized by Asian Business Review – a leading regional business magazine, was given to companies that produce outstanding projects and innovations across Asia.
 6. Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 Vietnam in the category of Fast Enterprise. The award was given to KBTG Vietnam in recognition of its rapid and comprehensive business growth in terms of revenue, market share, user base, profitability, brand recognition in the market, and readiness to support regional expansion strategies. The award ceremony was organized by Enterprise Asia – a non-profit organization that aims to drive sustainable economic and social development.

Mr. Ruangroj added that all of the awards that KBTG has received reflect its strong determination and reaffirm its position as a leading technology organization in Thailand and ASEAN with outstanding achievements that meet international standards. KBTG will move towards its goals and strive to become a world-class company accordingly. Persons who are interested in working with KBTG or wish to be partners with KBTG in developing new products can view more details at www.kbtg.tech.