JEUNESSE LEADERS CAMP สัมมนาผู้นำ สร้างความสัมพันธ์ สานฝันธุรกิจ

0
610

เจอเนสส์จัดงานสัมมนา JEUNESSE LEADERS CAMP ที่มุ่งเน้นการสร้างผุ้นำ และการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง โดยมีผู้นำกว่า 40 ชีวิตเข้าร่วม ในบรรยากาศที่อบอุ่น ประทับใจ และได้เรียนรู้แบบจัดเต็ม 2 วัน 1 คืน โดยจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา

เริ่มต้นการสัมมนาด้วยกิจกรรมพิเศษ Team Building & Team Spirit โดยวิทยากรรับเชิญ อ.นธชญ พุ่มพฤกษี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สร้างความสามัคคี การเสียสละ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียว รวมถึงการตัดสินใจในสภาวะต่างๆ ร่วมกันในข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้คือส่วนสำคัญของการสร้างทีม การสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายให้เติบโต

วันที่สองของการสัมมนาที่เข้มข้น เริ่มต้นขึ้นโดยการเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ โดยคุณอลิศรา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ที่มาอัพเดทข่าวสาร กลยุทธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบคำถามข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อด้วยการอบรมพิเศษ โดยคุณนาทเขษม วานิชกมลนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม ที่ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการทำธุรกิจเครือข่ายอย่างเข้มข้นแบบจัดเต็ม

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ กับเหล่าผู้นำ Ruby Director ในช่วง Ruby Talk โดยคุณกิ่งกาญจน์ อัครวณิชศิลป์ คุณเวณิกา วารีศรี และคุณภิสราภัฏฐ์ ภูนินทร์ภัทร์ ที่มาให้พลังและตอกย้ำเรื่องความสำเร็จอยู่ที่ตัวเรา เทคนิคและการลงมือทำ รวมถึงการตัดสินใจเพื่อเดินหน้าธุรกิจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

และข้อมูลสำคัญที่ทุกท่านได้รับจากสัมมนาก็คือ การแบ่งปันประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และส่งพลัง ผ่านการเสวนาจากผู้นำ เริ่มด้วยการเสวนาหัวข้อผลิตภัณฑ์ โดย คุณรตดา พรหมแก้ว คุณจุฑามาศ สรรพิทักษ์เสรี คุณธัญญารัตน์ ม่วงทอง และคุณจงกล ผลประสาท ด้วยข้อมูลและเทคนิคที่อัดแน่นด้วยประสบการณ์จากการลงมือทำจริง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และการเสวนาหัวข้อธุรกิจ โดยคุณลภัสรดา โพธิ์สาจันทร์ คุณศุพิชฌาย์ วิญญูพิบูลธรรม คุณวิบูญณ์ วงศ์ชัยสิริกุล และคุณพัชรินทร์ วรพิพัฒน์บวร ที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆในแง่มุมที่จะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างทีม การขยายธุรกิจ การสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร พร้อมทั้งแรงบันดาลใจที่จะส่งพลังให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนา

สุดท้ายกับความประทับใจที่จะช่วยขับเคลื่อนหัวใจของทุกคน สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ความสำเร็จที่สูงขึ้นด้วยการเปิดใจ ตั้งเป้าหมาย และมีพันธสัญญาร่วมกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจและองค์กรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยพลังใจและพลังกายที่เต็มร้อย ผสานกับความเชื่อมั่นที่ทุกคนได้รับและร่วมกันส่งต่อเจตนารมณ์ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคม และการเดินไปข้างหน้าเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนมากมายได้ทั่วโลก