J&C Stairs Of Success Awardฉลองก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ก้าวลำดับขั้นแห่งความสำเร็จ

0
509

ถึงเวลาประกาศชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งของนักธุรกิจ J&C หรือในนามธุรกิจขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C)” บนเวทีงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจ จอย แอนด์ คอยน์ ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.) ณ JJ HALL ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น 6 ห้องกำแพงเพชร

ภายใต้ธีม Stairs Of Success Award กับการฉลองก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ก้าวลำดับขั้นแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจ J&C ท่ามกลางหมู่มวลสมาชิกนักธุรกิจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามกว่า 2,500 คนพร้อมร่วมแสดงความยินดีให้กับนักธุรกิจ J&C ที่สามารถก้าวขึ้นรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้สร้าง (BUILDER) จำนวน 137 รหัส, ตำแหน่ง ผู้สถาปนา (FOUNDER) จำนวน 56 รหัส, ตำแหน่ง Super Founder จำนวน 14 รหัส, ตำแหน่ง Supervisor จำนวน 44 รหัส, ตำแหน่ง Manager Of Matrix จำนวน 3 รหัส


โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ได้เน้นย้ำถึงการทำธุรกิจของ J&C นับแต่วันเริ่มต้นจวบจนวันนี้ก้าวสู่ปีที่ 23 ก็ยังคงมุ่งตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคน 5 กลุ่มหลักภายใต้ทฤษฎี Five Level of Pyramid ที่ได้ค้นพบ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้บริโภค, กลุ่มนักขาย, กลุ่มนักสร้างองค์กร, กลุ่มเมนเทอร์ (Mentor) และสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้นำ (Leader) ดังนั้นการจะพัฒนาหาสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้ง 5 กลุ่มหลักกลุ่มนี้ได้ก็ต้องใช้นวัตกรรมการตลาดและเงื่อนไขของแผนการตลาดที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้โดยมองว่าแผนที่ดีคือแผนที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริงเหมือนเช่นเดียวกับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจ J&C ที่ขึ้นตำแหน่งหรือคนที่ทำคุณสมบัติตามที่กำหนดในเงื่อนไขการตลาดแนวใหม่ของ J&C รวมทั้งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างให้เกิดการรับรู้ให้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่จะได้รับจากการทำธุรกิจ J&C อันเป็นการสื่อสารถึงการสร้างคน การหาคน และการพัฒนาคนด้วยการนำเสนอให้เห็นคุณค่าที่ดีที่มีในทางธุรกิจของ J&C ที่ทำให้คนอยากเข้ามา และที่สำคัญยังสอดคล้องเข้ากับนโยบายการส่งเสริม 5 แนวทางหลัก (Five Philosophy’s J&C) ที่ได้ยึดมั่นเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ประกอบไปด้วย แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน (Contribute) ให้ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยง่าย, แนวทางที่จะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ (Experience) และทักษะที่ดี, แนวทางที่จะได้รับได้เข้าใจได้เรียนรู้นวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ, แนวทางการได้รับความรู้สึกที่ดีที่เป็นความสุขร่วมกัน (Happiness) และแนวทางอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable)

อย่างไรก็ดีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจ จอย แอนด์ คอยน์ ในครั้งนี้ภายในงานยังจัดทำของรางวัลสำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมงานให้ได้ลุ้นรับรางวัล อาทิเช่น รางวัล Set New Product จำนวน 60 รางวัล, รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรโหย่งเหิง ขนาด 730 ซีซี (ขวดใหญ่) จำนวน 50 รางวัล และรางวัล Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดรวมมูลค่ามากกว่า 3 แสนกว่าบาทเลยทีเดียว