FIN Academy หลักสูตรตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ จากแนวคิดศิริภรณ์

0
624

วันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัท ฟินน์แอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด (FIN@Infinity) บริษัทที่ปรึกษาการเงินขนาดใหญ่ย่านเมืองทองธานี เปิดตัวหลักสูตรพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต FIN Academy ให้ทำงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ รองรับโลกการเงินยุคใหม่ในอนาคต

FIN Academy ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง และที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายพิเศษ ของบริษัท เอไอเอ  ในฐานะผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท ฟินน์แอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด ที่นำประสบการณ์การทำงานในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตร่วม 30 ปี และการเป็นอดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ออกเป็นแนวคิดที่จะสร้างหลักสูตรพัฒนาตัวแทน ให้ทำงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ให้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่งการเตรียมความรู้ และผลิตภัณฑ์รองรับการวางแผนชีวิต และการเงินของลูกค้า อย่างครบวงจรและได้มอบหมายให้ นางสาวสิริวรรณ ชาคริตฐากูร อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหลักสูตรให้กับ FIN Academy

ผู้ผ่านการทดสอบในหลักสูตร Fin Academy ครบ 4 ระดับ จะได้สวมชุดครุย และรับใบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองความเป็นมืออาชีพ ในพิธีเลื่อนตำแหน่งประจำปีของบริษัท ฟินน์แอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด

โครงสร้างการเรียนการสอน และผู้บริหารหลักสูตร FIN Academy ประกอบด้วยFin Academy Level 1 ความรู้การประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์พื้นฐานสำหรับตัวแทนใหม่ ดูแลโดย นาวสาวพิสมัย สุภาพFIN Academy Level 2 ดูแลโดย นายธนกร ปัณทุราสัญญ์ ในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Single License พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการประกันชีวิตระดับสูง ที่เน้นทักษะการวางแผนการเงินแบบเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนคุ้มครองรายได้ ความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง กองทุนการศึกษาบุตร การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การวางแผนเกษียณอายุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างดียิ่งขี้น 

FIN Academy Level 3 เน้นความรู้ภาคปฏิบัติที่มากขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนความเสี่ยง รวมทั้งการวางแผนการเงินด้วยกองทุนต่าง ๆ โดยมี นายวิทยา  เกรียงบูรณนันท์ เป็นผู้ดูแลการสอนในระดับนี้  ผู้เรียนจะต้องมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จึงจะถือว่าผ่าน

FIN Academy Level 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องสามารถทำแผนการเงิน ให้กับผู้รับคำปรึกษาได้ มีนายชวลิต ลีลาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน CFP ผู้เป็นวิทยากรประจำของหลักสูตร FChFP และ AChFP เป็นผู้ดูแล

บริษัท ฟินน์แอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด วางเป้าหมายไว้ว่า จะผลิตที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพมาร่วมพัฒนาอุตสากรรมประกันชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 50 คน ในปีแรก และพร้อมกันนี้ FIN@Infinity ได้จัดหาบริษัทต่างๆ เข้าร่วมเป็น Partner เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการดูแลลูกค้าให้ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ