Dow ปั้นเด็กไทยเป็นนักประดิษฐ์ทีมชาติ พิชิตโจทย์ FIRST® LEGO® League พร้อมต่อยอดแข่งระดับนานาชาติ

0
573

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์(Materials Science) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา FIRST® LEGO® League Thailand Season 2021/22 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมชุดเลโก้ มุ่งสร้างนักประดิษฐ์ไทยในอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

เพื่อรักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การแข่งขันหุ่นยนต์  FIRST® LEGO® League Thailand Season 2021/22 ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จึงได้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ภายใต้หัวข้อ “CARGO CONNECT” หุ่นยนต์เพื่อขนส่งสิ่งของ โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผ่านการเรียนรู้ STEM Education ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมถึงพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมในอนาคต 

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  กล่าวว่า “Dow ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของโลกเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักประดิษฐ์และนวัตกรในอนาคตของไทย ซึ่งเป็นสาขาที่ยังมีความต้องการอยู่มาก และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศชาติ เราเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ รักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้ที่สนุกและได้ลงมือทำด้วยตัวเองเป็นก้าวแรกของการสร้างอนาคตที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองได้อย่างเพียงพอต่อไป เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM อย่างจริงจังและต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมกับองค์กร FIRST จัดการแข่งขันในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก”

ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานโครงการ FIRST® LEGO® League ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ชุดเลโก้ได้พัฒนาขึ้นจากวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อการเล่นของเด็ก เป็นพลาสติกที่อยู่ในระดับ Food Grade มีความแข็งแรงและทนทาน ขึ้นรูปเป็นบล็อกหลากหลายขนาดนำมาต่อเป็นสิ่งต่างๆ ได้ตามจินตนาการ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การนำเลโก้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้ ฝึกคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดลองและลงมือทำจริงผ่านโปรแกรมหุ่นยนต์ระดับโลกซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อแก้ไขโจทย์ของคณะกรรมการ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์”

สำหรับการแข่งขัน FIRST® LEGO® League Thailand Season 2021/22 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่  FLL Explore ระดับชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-10 ปี และรุ่น FLL Challenge ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 9-16 ปี โดยในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 50 ทีม ร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาและออกแบบสร้างหุ่นยนต์ผ่านสื่อการเรียน ชุด LEGO® Education WeDo 2.0 และ SPIKE Prime

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ (Champion’s Award: 1st Place) รุ่น FLL Explore ได้แก่ทีม Super Engineer ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร ชุด LEGO® Education SPIKETM Essential Set พร้อม Green City Challenge Set และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ (Champion’s Award: 2nd Place) ได้แก่ทีม Smart Kid รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมชุด LEGO® Education WeDo 2.0 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ อีก 14 รางวัล

ส่วนผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ (Champion’s Award: 1st Place) รุ่น FLL Challenge ได้แก่ทีม PANYA ROBOT ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร ชุด LEGO® Education SPIKETM PRIME Set พร้อม Green City Challenge Set และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ (Champion’s Award: 2nd Place) ได้แก่ทีม Fast Ztep รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมชุด LEGO® Education SPIKETM PRIME Set นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ อีก 22 รางวัล

เกี่ยวกับ ‘ดาว’

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี – ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/