DITP จัดแสดง Thai SELECT ส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยสำเร็จรูป เพิ่มโอกาสเจรจาการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์

0
1250

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อขยายการรับรู้และจดจำตราสัญลักษณ์ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ในรูปแบบ Thai SELECT Pavilion โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประเภทผลิตภัณฑ์ มาร่วมแสดงสินค้าและเจรจาการค้าภายในคูหาจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เทสเมคเคอร์ จำกัด บริษัท โททัล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด และบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดแสดงนิทรรศการ Thai SELECT และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากบริษัทต่าง ๆ กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุง พร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส และขนมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราแล้วจำนวน 611 รายการ จาก 54 บริษัท นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์โดยเชฟที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิ เชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช เชฟฮูโต๋-เชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ เชฟเตย-พัดชา กัลยาณมิตร เชฟแพร-ณัชชา ตันอนุชิตติกุล และเชฟโอมมี่-อัฐถพล ทองศรีมา ซึ่งจะมารังสรรค์เมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์ Thai SELECT เพื่องานนี้โดยเฉพาะ” นายสมเด็จ กล่าว

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังมีการจัดคูหาในรูปแบบเสมือนจริง Thai SELECT Virtual Trade Show ขึ้นภายใต้งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเสมือนจริง THAIFEXporter Virtual Trade Show เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อต่างชาติ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคูหาฯ 

และสามารถนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์แบบ real time กับผู้ประกอบการไทยได้ทางเว็บไซต์ www.thaifex-vts.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โทร 02 507 8333 หรือสายด่วน 1169