Digital Prosperity for Asia (DPA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งเป้าส่งเสริมธุรกิจไทยเติบโตไกลในโลกดิจิทัล

0
557

The Coalition Digital Prosperity for Asia (DPA) ซึ่งเป็นองค์กรที่สมาชิกประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่กำลังขยายการเติบโตด้านดิจิทัลในเอเชีย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 ทาง DPA ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากบริษัทในอุตสาหกรรม และตัวแทนภาครัฐ เดินทางมาเข้าร่วมเพื่อหารือหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในยุคดิจิทัล ภายในงาน มีการหารือในประเด็นต่างๆ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน เพื่อให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMB ในไทย มีโอกาสการขยายตัวในระดับภูมิภาค ตลอดจนการหารือด้านนโยบาย ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ อาทิ ดร.ปฐมดนัย พลจันทร์ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิก DPA ที่เข้าร่วมงานได้แก่ คุณ Tyler Sahib บริษัท Innovobloc คุณ Charlie Hartono บริษัท EngageRocket และ คุณ Aditya Batura บริษัท Comodo โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน

พันธกิจของ DPA คือการสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) และบริษัทด้านดิจิทัลของไทย ผ่านการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีแนวคิดคล้ายกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง DPA เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่น และสร้างความมั่งคั่งร่วมกันทั่วทั้งเอเชีย จึงตั้งเป้าที่จะส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2566 โดยเชื่อมโยงบริษัทที่มีแนวคิดเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ DPA เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมนโยบายที่จำเป็นในการสร้างการเติบโตดังกล่าว

Benjamin Wong ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Kinobi หนึ่งในสมาชิก DPA กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เปิดตัว DPA ในประเทศไทย เนื่องจากเราต้องการเป็นตัวช่วยสำคัญในการเชื่อมต่อบริษัทดิจิทัลของไทยเข้ากับเครือข่ายของเราทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ธุรกิจ SMB ได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโต และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วทุกภาคส่วน ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัล การสนับสนุนเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดกว้างสำหรับธุรกิจ SMB และการสร้างความยั่งยืน”
ปัจจุบัน DPA มีสมาชิกกว่า 50 คน และจะยังคงมุ่งหน้าดำเนินงานตามพันธกิจต่อไป สามารถเยี่ยมชม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DPA และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ได้ที่ https://thdigitalprosperity.asia/
XXX
เกี่ยวกับ DPA
The Coalition Digital Prosperity for Asia (DPA) องค์กรที่สมาชิกประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่กำลังขยายการเติบโตด้านดิจิทัลในเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีพันธกิจหลักคือการสนับสนุนรัฐบาล และผู้กำหนดนโยบายในเอเชียแปซิฟิก ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีแนวคิดเดียวกันในการผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ และเพื่อความก้าวหน้าร่วมกันทั่วเอเชีย

บริษัทที่สนใจสามารถดูข้อมูล หรือติดต่อ DPA ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ที่ www.digitalprosperity.asia ช่องทางอีเมล secretariat@digitalprosperity.asia หรือ LinkedIn