CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ออกรายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz.

0
865

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์บีอิ้งค์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จด้วย Mindset ออกรายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz. โดยเปิดเผยถึงเทคนิคการปรับเปลี่ยนMindset ในการบริหารธุรกิจ ซึ่งได้สกัดองค์ความรู้จากประสบการณ์กว่า 20 ปีนำมาถ่ายถอดให้กับผู้ฟัง เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการSME ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz. ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-11.30 น. และ FanpageFacebookCEO Noppakrit