MOST POPULAR

TIC ไทยประกันภัย ส่งประกัน PA Happy Now Normal ช่วยคนไทยรับมือชีวิตปกติใหม่

เมื่อทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากการ Work From Home นานหลายเดือน และก้าวเข้าสู่ความปกติใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะรูปแบบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ตลอดถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทรองรับการปรับตัวรอบด้าน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมช่วงหลังมานี้ เต็มไปด้วยความกังวลและต้องการความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมในทุก Normal เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน...

HOT NEWS