MOST POPULAR

ออมสินห่วงใย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 16 พร้อมด้วย นางพรศรี ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,300 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น...

HOT NEWS