MOST POPULAR

ธ.ก.ส. มอบโล่รางวัลชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

นายสุนทร ตาละลักษณ์ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานในพื้นที่ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปฟักข้าว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มหาสวัสดิ์ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ถังพิทักษ์โลก (ถังดักไขมัน) ระบบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีนายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ...

HOT NEWS