MOST POPULAR

ทิพยประกันชีวิต แสดงความยินดีผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวิทัย รัตนากร (ที่ 3 จากขวา) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมีนายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บมจ.ทิพยประกันชีวิต และนางสาวสุกัลยา ศุภมงคล (ซ้ายสุด)...

HOT NEWS