MOST POPULAR

“เวลแคร์” หน้ากากอนามัยแบรนด์แรกในไทยที่ได้รับ มอก. การันตีคุณภาพสินค้า สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายสุชัย ณรงคนานุกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบรนด์ “เวลแคร์” (Welcare) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีผู้นำหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่ายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกมาควบคุมผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเวลแคร์เล็งเห็นว่าการควบคุมมาตรฐานหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อประชาชน ทำให้ประชาชนมีข้อสังเกตในการเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ จึงได้เร่งดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งล่าสุด เวลแคร์ได้ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว...

HOT NEWS