BKI เร่งจ่ายสินไหมทดแทนจากเหตุกราดยิงที่โคราช

0
1646

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยนายพรณรงค์ น้ำแก้ว (กลาง) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 140,000 บาท

ให้แก่นางเที่ยง การบรรจง (ที่ 2 จากขวา)ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกรรณิการ์ การบรรจง ผู้เอาประกันภัยที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยมีนายประกาษิต สุ่มประดิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการภาคนครหลวง 7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้นายอธิวรุตม์ ดลจิรพิสิฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขานครราชสีมา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสุขภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน (ซ้ายสุด) ผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยบริษัทฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563