BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน มอบถังดับเพลิงและถุงยังชีพให้แก่ 4 ชุมชนใกล้เคียง

0
388

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงติดตั้งทุกจุดสำหรับใช้งานได้ทั่วถึงในพื้นที่ของชุมชนและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคนในชุมชนรอบข้างบริษัทฯ รวม 4 ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกรุงเทพประกันภัยให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจประชาชนที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัย โดยมีนายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และนางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมมอบสิ่งของในโครงการดังกล่าว ได้แก่

–  ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ รับมอบถังดับเพลิง 20 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
–  ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
–  ชุมชนพัฒนสิน รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
–  ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด และเต็นท์ผ้าใบจำนวน 2 หลัง

โดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชุมชน รับมอบ ณ บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566