BKI มอบสินไหม PA 1st Smart

0
1062

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart  จำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่ นางสาวนุชนารถ หมัดอาดัม (ที่ 2จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวนุสรา จีรวงศ์สุนทร ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีนายสุพาศน์ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะดังเบซาร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปะดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้