BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 5 ล้านบาท

0
329

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชิดชัย เชื่อมชิต (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาหัวหิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ให้แก่ นางสาวดวงฤทัย เด่นจารุกูล (กลาง) ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้แทนผู้รับประโยชน์ จำนวนรวม 5,120,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากกรณีนายยุทธนา เด่นจารุกูล ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยมีนางสาว​       ศุภมาศ หมอยา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประจวบคีรีขันธ์เมื่อเร็วๆ นี้