BKI มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

0
239

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด)  ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ทายาท โดยธรรม ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ จากกรณีที่นายสมพร ใจผัด ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจมน้ำเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายบัญชา ขาวผ่อง (ที่ 2 จากขวา) และนางอรนุช สุวรรณะ (ที่ 2 จากซ้าย)   ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาเชียงใหม่ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานด้วยรักทัวร์ จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้