BKI มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st

0
958

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st ให้แก่นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญหนัก (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเป็นมารดาของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็นเงินจำนวน 424,860 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากกรณีนายอาทิตย์ ไชยแหม่ง ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางสาวอลิษา พัฒชะนะ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองแค ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองแค จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้