BKI มอบสินไหมทดแทนประกันภัย PA 1stSenior 1.2 ล้านบาท

0
1396

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นางสาวจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Senior จำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่นายหนูเจน สุ่มมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่  นายส สุ่มมาตย์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นพี่ชายเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดทำให้เสียชีวิต โดยมีนางพิมลมาศ เสงี่ยมศักดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562