BKI พร้อมให้บริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy

0
1738

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พร้อมที่จะให้บริการการจัดส่งกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy แก่ลูกค้าบริษัทฯ เพื่อความรวดเร็วในการได้รับกรมธรรม์ และอำนวยความสะดวกต่อการจัดเก็บกรมธรรม์ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัย ด้วยการส่งกรมธรรม์ทางอีเมลถึงลูกค้า และส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือน พร้อมแนบลิงก์ไฟล์กรมธรรม์ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง และการแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกพิมพ์เอกสาร ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน โดยในระยะแรกจะเริ่มให้บริการ e-Policy แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งประกันภัยใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถดูสำเนากรมธรรม์ได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ bangkokinsurance.com หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare ได้ทุกที่ทุกเวลา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center โทร. 0 2285 8888