BKI ดึงกลยุทธ์ InsurTech ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจประกันภัย เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

0
939

ในยุคที่ดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต กรุงเทพประกันภัยผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยเดินหน้าเสริมศักยภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำกลยุทธ์เทคโนโลยี InsurTech ช่วยขับเคลื่อนทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า/คู่ค้าทุกกลุ่ม และยังถ่ายทอดผ่านโฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech รับชมได้ในทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech ที่ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่หลากหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ InsurTech ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานทุกกระบวนการทำงานของการประกันภัยและงานสินไหมทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและคู่ค้าอย่างตรงใจ พร้อมใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้น ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการบริการ และพัฒนาประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยจากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสร้างความประทับใจและความพึงพอใจที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเป็น Data Driven Organization ด้วยการใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานด้านรับประกันภัย งานสินไหมทดแทน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับต่อความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโต เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงานประกันภัยหลักโครงการ Core Business System (CBS) การให้บริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การให้บริการคำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าองค์กรด้าน Risk Survey การจัดการด้านการเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ และการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติด้วยระบบ RPA (Robotic Process Automation) ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ถ่ายทอดกลยุทธ์การพัฒนาการบริการและเทคโนโลยีผ่านโฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิด BKI InsurTech เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอการบริการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า/คู่ค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้ชีวิตไร้กังวลกว่าที่เคยในทุกสถานการณ์ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ชุดไกลแค่ไหน เราพร้อมดูแล – การบริการแพทย์ทางไกล Telemedicine ที่ให้บริการสุขภาพออนไลน์ปรึกษาแพทย์ผ่าน VDO Call โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยและให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ รวมถึงมีระบบสั่งจ่ายยาจากเภสัชกรส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทาง
ชุดเรื่องธุรกิจ เราพร้อมดูแล – การใช้เทคโนโลยีในการสำรวจภัยผ่าน Risk Survey ด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่อง Thermoscan สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรด และ Drone Thermoscan ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่เอาประกันภัยในมุมกว้าง มุมสูง มุมอับ และยากต่อการเข้าถึง เพื่อเก็บรายละเอียดแผนผังสถานที่ รวมถึงสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บนที่สูงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ชุดดึกแค่ไหน เราพร้อมดูแล – การแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ณ จุดเกิดเหตุ ผ่านการแจ้งเคลมทาง LINE @BangkokInsurance โทร. 0 2285 8888 หรือสายด่วนอุบัติเหตุ 1620 ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยสามารถรับชมโฆษณาดังกล่าวได้ทางสื่อ Social Media และโทรทัศน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป