BDMS รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
1463

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เข้ารับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) รางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย BDMS ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำศักยภาพความเป็นเลิศด้านธุรกิจการบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดของ BDMS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bdms.co.th/