BAM Property Design Contest ครั้งที่ 4

0
736

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest # 4 การประกวดปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โดย นาย ปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BAM มอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย