BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID -19 

0
1431

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ​ COVID – 19   ซึ่งได้แจ้งข่าวและรายละเอียด Timeline ของตนให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และได้เข้ารับการรักษา  ในโรงพยาบาลแล้ว โดยพนักงานรายนี้ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนในการให้บริการลูกค้า  ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดและให้มีความปลอดภัยสูงสุด BAM ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. ปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ในวันที่ 17 – 18 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานชั้นเดียวกับพนักงานที่ติดเชื้อ ทั้งหมด ทุกคน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อให้กักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-quarantine at home) และให้ทำงาน ที่บ้าน (Work from home) 14 วัน ส่วนผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยเร็ว
  3. BAM ได้รายงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

BAM มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ครอบครัว และประชาชน เป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยให้สังคมโดยรวมมีความปลอดภัย ทั้งนี้ BAM จะเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564