BAM ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ผ่อนปรนพักชำระหนี้ 6 เดือน

0
1235

BAM ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่าง ๆ ให้ลงพื้นที่และประสานงาน เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM แบบผ่อนชำระ ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ ให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ BAM โดยหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะพิจารณาผ่อนปรน ด้วยการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า   นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้า BAM แล้ว ยังได้สั่งการให้สำนักงานภูมิภาคพิจารณาช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่มให้กับประชาชน และศูนย์พักพิงชั่วคราวต่าง ๆ อีกด้วย นายสมพร กล่าว