BAM ร่วมสร้างอนาคตชาติ

0
641

DSC_9382

นายมนัส สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวพร้อมทั้งปรับปรุงอาคารเรียน ณโรงเรียนบ้านโป่งสาอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561