BAM รับรางวัลหนังสือชมเชยผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี 2566

0
339

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี พร้อมรับรางวัลหนังสือชมเชยผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ในการเป็นผู้สนับสนุนภารกิจ งานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ จากนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้