BAM รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงาน Money & Banking Awards 2023

0
347

นางสุภานี กิจวิถี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัท รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม (Grand Design Awards) ประเภทพื้นที่ขนาด 210-255 ตร.ม.

จากการเข้าร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2023 ครั้งที่ 23 โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย ประธานการมอบรางวัล และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรีเจนซี่บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม ได้รับการคัดเลือกจากศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี