BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

0
267

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางฐานิยา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และปรับปรุงทรัพย์ 2 พร้อมพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อสันทนาการ จำนวน 100,00 บาท

โดยมี นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมคณะครูร่วมรับมอบ นับเป็นการขับเคลื่อนการศึกษา และสนับสนุนให้เด็กไทยพัฒนาการเรียน ทักษะความรู้ใหม่ ๆ อีกด้วย