BAM มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน

0
1274

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งน้ำดื่ม BAM จำนวน 1,800 ขวด ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานปั่นครบรอบ 80 ปี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา