BAM มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ

0
1404

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ สถาบันส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้พิการ ณ โชว์รูม BAM สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564