BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

0
331

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานบริการโลหิตให้มีความก้าวหน้า ดำเนินงานแบบครบวงจร และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย