BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

0
269

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบแบบมือถือ โคมไฟผ่าตัดชนิดล้อเลื่อน และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พญ.บุปผา เจริญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์ พยาบาล ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

BAM มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยการจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดียั่งยืนต่อไป