BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

0
439

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคและสายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย นางสาว         สุชีลา ศรีนาคคำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ดร.วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน และนางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน BAM มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รุ่น BSM-1763 รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพที่สามารถเคลื่อนย้าย ประเมินผลและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความสะดวกเกิดประสิทธิภาพ และสร้างสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป