BAM จัดงาน CG Day

0
922

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้จัดงาน CG Day โดยมี นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM ร่วมกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตจำนงสุจริต ในการเป็นองค์กรที่มีกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมใหญ่ BAM สำนักงานใหญ่