ALL ลงนาม MOU ร่วม JWS Construction รีโนเวทพลิกโฉม ศูนย์การค้า เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซ่า

0
1709

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การค้า เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซ่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ ประธาน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่างเคร่งครัด มีประสบการณ์และความชำนาญในการก่อสร้างโครงการหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ALL ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอาคารศูนย์การค้า เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซ่า (The New Forum Plaza) จังหวัดชลบุรี โดยมีอายุสัญญาเช่า 29 ปีและนำอสังหาริมทรัพย์มาพัฒนาในรูปแบบช้อปปิ้งมอลล์ ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 585.8 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ตลอดระยะสัญญาเช่ารวม 5,800 ล้านบาท พร้อมรองรับการขยายตัว AEC คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายในครึ่งปีหลัง 2563