Aimstar Day Camp Start The Journey (10 March 2024) เอมสตาร์เดย์แคมป์ สตาร์ทการเดินทาง

0
315

วันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ อาคารเอมสตาร์ กรุงเทพฯ เอมสตาร์เดย์แคมป์ นับเป็นงานแคมป์ที่เพิ่มทักษะ สร้างความสำเร็จ เติมมุมมอง แนวคิด ความรู้ การวางแผน การสร้างรากฐานและพัฒนาธุรกิจเอมสตาร์ให้ประสบความสำเร็จ เติบโต และมั่นคง อีกทั้ง บรรยากาศภายในงาน ได้จุดพลังความเชื่อมั่น ตั้งเป้าหมายพิชิตความสำเร็จร่วมกันในระดับรูบี้สตาร์และสูงขึ้นไปในปี 2024

aimstarnetwork #aimstar #aimstardaycamp